tirsdag 30. april 2013

Hvorfor er du på shoppestopp?

Det spørsmålet har jeg fått utallige ganger. Og hva handler det om - denne shoppestoppen?
Tror jeg at det hjelper noe? Nja... nei kanskje ikke. Men etterhvert som jeg lærer om hvordan vårt forbruk påvirker verden, blir det mer og mer klart for meg at denne karusellen vil jeg av! Jeg kan ikke lengre stilltiende være med på at vi i vesten skal handle billig (og altfor mye), når prisen for forbruket er at noen andre betaler dyrt i form av lange arbeidsdager, barnearbeid, forurensning som ødelegger landbruk og fiskeri, miljøgifter som sprer seg osv.

Men tror du at vi klarer oss uten barnearbeid i verden da? er neste spørsmål. Nei, sikkert ikke. Vi drev jo med barnearbeid i Norge også fram til for relativt kort tid siden. Sånn ca 100-150 år siden og vi greide oss ikke uten denne arbeidskraften da heller. Men på et tidspunkt var det noen som skjønte at vi kunne dreie fokuset. Blant annet ble kunnskap og utdanning viktig. Takk og lov. Hvorfor skal vi akseptere noe annet i andre land?

Hva tror du skjer når det ikke blir lov for barn og arbeide? Tja, det blir mangel på arbeidskraft, lønna til de som fortsatt er i arbeid øker, prisene stiger og vi må begynne å betale det varene egentlig koster. Og kanskje vil ungene som må på skole og lære om hvordan verden er satt sammen i neste omgang begynne å forstå at forurensning, forsøpling og miljøgifter er styggedom og må unngås. Sakte men sikkert vil de kanskje tilpasse seg vår vestlige standard?

Men er det bra da? Sikkert ikke, men det kunne vært morsomt å sett hvordan verden ville bevegd seg dersom det å produsere i lavkostland ble mindre lønnsomt. Ville bedriftene i Norge flyttet produksjonen tilbake til Norge? For tenk; vi tar fisk opp fra havet her i Norge, pakker og sender den til Kina som bearbeider og sender ferdige produkter tilbake til oss. Og fortsatt er prisen på varene relativt lave! Hva ville skjedd dersom Kina innførte skole for alle, barnearbeid ble forbudt, det ble regler for forurensning og utslipp av miljøgifter osv? Kina ville fått en utfordring og en krise ville sikkert oppstått. Hvordan ville dette påvirket lønninger og priser, arbeidskraft og skatter/avgifter lokalt og i neste omgang globalt? Det er nesten en utenkelig tanke å forstå. Og det er disse sakene som "de lærde strides om". Hvordan vil verden se ut dersom øst ble mer lik vest?

Så hva handler shoppestoppen om? Tja.... Jeg trenger i alle fall å markere at jeg ikke synes noe om at noen betaler dyrt for at jeg skal få handle billig. Men om dette er riktige veien å gå vet jeg ikke. Jeg vil uansett av denne ting-karusellen! Stopp - jeg vil av!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar